Hem
Tv
Bredband
Telefoni
Kundservice

IP-login

iplogin.png
Bredband Teknik
Teknisk information om bredband
Kabel-TV näten börjades byggas ut i Sverige redan i början av 80-talet och under slutet decenniet hade vi en väldig utbyggnad. Detta varade under några år tills marknaden blev mätta och under de sista åren har det nästan bara varit kompletteringar och service på de befintliga näten. De sista åren har kabel-TV näten blivit attraktiva igen på grund av den kapacitet som finns för att leverera nya tjänster som t.ex. Internet, Streaming, Video on Demand och IP-telefoni.

En stor fördel med att använda kabel-TV nät till data är att det går snabbt att bygga ut eftersom kablarna redan är nergrävda till abonnenterna. Det gör att det blir väldigt kostnads effektivt för det skulle aldrig bli lönsamt att göra ett nybygge med kabel. Det krävs ändå ganska mycket arbete vid en ombyggnad för de flesta näten saknar returtrafik.

Modemet kan anslutas till en dator. Det finns sätt att koppla in flera datorer, Med en router där man kan ha flera datorer inkopplade i det befintliga nätet. Den har inbyggd DHCP server och brandvägg.


 
Hur fungerar det? Av samma anledning som man har modem i samband med vanliga telefonledningar, dvs för att omvandla från analog information till digital, så har man också modem i samband med kabel-tv-nät. Skillnaden är egentligen att i det ena fallet så är det telefontrådar, medan det i fallet med kabel-tv-nätet är den välkända koaxialkabeln som vi känner igen från antennsladdarna i vår hemmiljö. Ett kabelmodem är alltså ett modem i ordets rätta bemärkelse, det MOdulerar digital information till analog information över kabelnätet i form av en analog TV-kanal och DEModulerar tillbaka analoga signaler till digital information till PC:n respektive ut mot internet.

Kabelmodemet ansluts alltså till kabel-tv-nätet via det vanliga antennuttaget. Kabelmodemet kommunicerar sedan med datorn via Ethernet, specifikt med den variant som benämns 10baseT, dvs i princip samma system som Ethernet över telefontråd. Anslutningarna är den vanliga modulkontakten, RJ45, som liknar den som används för telefonanslutning.

 
© 2008 LA Cable | Design: Webfabriken