Hem
Tv
Bredband
Telefoni
Kundservice

IP-login

iplogin.png
Bredband allmän info
Vad är bredband
Bredband är tekniker för snabb datakommunikation, och åsyftar sedan slutet av 1990-talet tekniker för fast Internetaccess. I olika källor specificeras bredbandsaccess som anslutningshastighet på minst 256 kbit/s eller minst 2 Mbit/s till slutanvändaren, alternativt en genomströmningshastighet på minst 5 Mbit/s mellan två nätverksnoder i landet.

Ursprungligen åsyftade begreppet transmissionsmedium med hög spektral bandbredd mätt i Hertz. Begreppet kom på 1980-talet att ställas i motsats till tekniker för smalbandig och uppkopplad Internetförbindelse via telefonätet, som har en begränsning på högst 4000 Hertz bandbredd (vid analog telefoni) och 64000 bit/s databandbredd (vid ISDN) per uppkoppling.

 
© 2008 LA Cable | Design: Webfabriken